İstisnasız bütün proje görüşmelerinde iki soru kaçınılmaz oluyor:

  • Ne kadar sürede olur?
  • Bu iş için ne kadar bütçe gerekli?

Prodüksiyon ve tasarım projelerinde projeler  -genellikle-  birbirine benzemez: beklentiler, dinamikler, çalışılacak ekip ve kullanılacak ekipmanlar gibi birçok faktör sürecin nasıl ilerleyeceğini belirler.

Bu noktada ajanslar bazen müşteriyi kaçırmamak adına gerçekçi olmayan zaman planları ve bütçeler sunup zor duruma düşerler. Ya gereğinden fazla – az bütçe talep edilir ya da zaman planları tasarımcıları boğabilir. Teorik olarak bir proje -istendikten sonra- 1 milyon dolara da, 5000 TL’ye de yaptırılabilir. Burada doğru yönlendirmelerle ihtiyaca yönelik bir bütçe çıkarmak gerekir.

Reklam ajanslarında ortalama çalışma sürelerinin 1-1.5 yıl gibi sürelerde olmasının en büyük sebeplerinden biri ajans yöneticilerinin müşteriyi kaybetmemek için çalışanlarına yüklenmesi.

Gokay GedikFounder

Yanlışını saatlerce konuşabiliriz. Peki doğrusu nedir?

Müşteriler için: Proje yöneticilerinin yönlendirmelerine ve sürece güvenmek. Sıkı pazarlık yapacağım derken istemeden de olsa hem projenizi baltalarsınız hem de ajans ortamında haksız durumlar oluşabilir.

Ajanslar için: Kişiye – kuruma göre fiyatlandırma yapılmaması. Fiyatlandırmaların yaklaşık olarak alacağı zamana göre yapılması.

Ajanslar için fiyatlandırma yaparken tek faktör tasarımcılar değil.

  • Proje tasarımcıya ulaşana kadar arada kaç kişi olduğu,
  • Ajansın uzaktan ya da ofis üzerinden çalışıyor oluşu,
  • Ajansın teknolojik yatırıma verdiği önem,
  • Ajansın ortaya koyduğu bir tasarımın piyasadaki karşılığı,
  • Yasal giderler

Gibi dinamikler ve fazlası mevcut. Bütün bunları düşündüğümüzde kısa bir Zoom görüşmesinde aniden fiyat sunulamıyor oluşunu doğal karşılamamız gerekir 😊 Bununla beraber sabit fiyat talep edilebilecek hizmetler elbette mevcut. Bu tip hizmetler genelde tekrara dayalı, her ay aynı şekilde talep edilecek hizmetler olur örneğin sosyal medya yönetimi, aynı konseptte çekilen e-eğitim videoları gibi.

Leave a Reply